Jak uatrakcyjnić wizualnie rów melioracyjny?

Choć rowy melioracyjne pełnią głównie funkcje użyteczne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezentowały się atrakcyjnie. Taki cel postawiliśmy sobie wykonując jedno ze zleceń, które polegało na udrożnieniu cieku.

Zadaniem rowu melioracyjnego jest odprowadzanie wody z okolicznych gruntów tak, żeby nie doprowadzać do ich nadmiernego zawilgocenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku pól uprawnych czy plantacji.

Udrażniany przez nas rów melioracyjny ma typowe nachylenie skarp, i w przekroju poprzecznym daje kształt trapezowy. Poza uformowaniem skarpy, zajęliśmy się również nasadzeniem darni, a następnie jej pielęgnacją. Na fotografii widoczny jest rów tuż po zakończeniu naszych prac – dziś dobrze utrzymane zbocza zielenieją i prezentują się naprawdę pięknie.