Dlaczego warto sadzić drzewa?

Tam, gdzie warunki i przeznaczenie terenu na to pozwala, zawsze namawiamy naszych Klientów do sadzenia drzew. Dlaczego? Pomijając względy czysto estetyczne, drzewa tworzą mikroklimat, co doceniamy szczególnie latem, kiedy znajdujemy chwilę wytchnienia pod rozłożystą koroną.

Niestety, na to, żeby cieszyć się szumem liści nad głową, trzeba poczekać co najmniej kilka, a w przypadku niektórych gatunków nawet kilkanaście lat. Mimo to, warto sadzić drzewa. Jedno drzewo o wysokości 10 m wytwarza średnio 118 kg tlenu rocznie, podczas gdy człowiek zużywa w tym czasie 176 kg tego pierwiastka. Jak łatwo policzyć, sadząc dla Klienta 13 drzew, zapewnimy za jakiś czas roczny zapas tlenu 8 osobom.

Drzewa, poza tym że produkują tlen, działają też jak naturalny filtr, oczyszczając powietrze z pyłów zawieszonych (PM). Jak wykazują badania prowadzone przez zespół Arne Sabo z instytutu badawczego Bioforsk z Norwegii m. in. w polskich miastach, najlepiej radzą sobie z tym drzewa iglaste, w szczególności sosny. Dlatego sadźmy drzewa tak jak Klient, którego widoczne na fotografii okazy już rozpoczęły swoją pracę.