Produkty Microsoft

Rodzina Microsoft Office Project 2003 obejmuje: Project Standard 2003, Project Professional 2003, Project Server 2003 oraz Project Web Access. Oprogramowanie Project 2003, integralną część pakietu Microsoft Office System, opracowano z myślą o elastyczności dostosowywania go do specyfiki pracy użytkownika i jego potrzeb w zakresie zarządzania personelem, bez względu na to, czy ma o­no służyć zarządzaniu niezależnymi projektami, czy portfelem projektów realizowanych przez zespół, dział lub organizację.

Project Standard 2003 stanowi nową wersję czołowego programu firmy Microsoft do zarządzania projektami. Przyjazne i łatwe w obsłudze narzędzia programu Project Standard umożliwiają niezależne zarządzanie projektami przy użyciu komputera typu desktop. Program ten zapewnia efektywniejsze niż kiedykolwiek dotąd opracowywanie i przekazywanie informacji oraz zarządzanie nimi.
Produkty Project Professional 2003, Project Server 2003 i Project Web Access opracowano z myślą o ich współpracy w ramach pakietu Enterprise Project Management (EPM) firmy Microsoft. Rozwiązanie to pozwala organizacjom dostrajać przedsięwzięcia gospodarcze, projekty i zasoby w celu osiągnięcia lepszych wyników działań przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu elastycznych możliwości pakietu EPM w zakresie raportowania i analiz, organizacje dysponują informacjami, które z powodzeniem mogą wykorzystywać do optymalizowania zasobów, ustalania priorytetów zadań oraz dostosowywania projektów portfela projektów do ogólnych celów danej działalności gospodarczej.
Korzyści dla Klienta:

Zorganizowana praca

Program Project 2003 usprawnia organizację pracy i osób oraz zarządzanie nimi, zapewniając realizację projektów w terminie i w ramach ustalonego budżetu. Program Project 2003 umożliwia:
Efektywniejsze organizowanie pracy przy wykorzystaniu zaawansowanych możliwości planowania.
Śledzenie i ocenianie wpływu zmian w harmonogramie i zasobach na ogólny plan projektu. Dostosowywanie planów pod kątem przechwytywania informacji dotyczących określonych projektów. Wyświetlanie żądanych informacji o projekcie.
Koncentrowanie się na interesujących informacjach dzięki zastosowaniu filtrów i grup.
Atrakcyjne przekazy
Program Project 2003 pomaga w efektywnej oraz szybkiej realizacji planów i założeń projektów, umożliwiając:
Wzmocnienie oddziaływania przekazu dzięki wykorzystaniu funkcji Kopiuj obraz do Kreatora pakietu Office na potrzeby komunikowania i przedstawiania pomysłów i informacji opracowanych w programie Project Standard 2003 w ramach innych programów, takich jak Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003 i Microsoft Office Visio® 2003.
Zwiększenie jasności przekazu dzięki zastosowaniu nowych rozszerzeń w zakresie drukowania do sporządzania jednostronicowych wydruków z harmonogramami projektów.
Udostępnianie członkom zespołu informacji dotyczących projektów poprzez zapisywanie plików programu Project (MPP) w witrynie programu Microsoft Windows® SharePoint™ Services (WSS). Program Windows SharePoint Services jest składnikiem systemu Microsoft Windows Server 2003 umożliwiającym tworzenie witryn sieci Web na potrzeby udostępniania informacji i pracy zespołowej nad dokumentami.
Łatwość obsługi
Program Project 2003 zwiększa wydajność pracy użytkowników, ułatwiając im zapoznanie się z metodami zarządzania projektami i stosowanie ich. Program Project 2003 umożliwia:
  • Szybkie rozpoczynanie pracy przy użyciu narzędzi udostępniających metodologię zarządzania projektami, która zapewnia efektywniejsze opracowywanie harmonogramów i sprawniejsze zarządzanie zasobami.
  • Uzyskiwanie dostępu do pomocy i szkoleń o­nline, zapewniających aktualne informacje i wsparcie.
  • Tworzenie projektu w oparciu o szablon pobrany z Galerii szablonów
  • Używanie przyjaznych narzędzi do wykonywania złożonych i atrakcyjnych projektów bez konieczności zaawansowanych szkoleń.
  • Oszczędność czasu dzięki łatwemu przenoszeniu informacji o projekcie między programem Project 2003 i innymi programami pakietu Office, na przykład do programu Microsoft Office Excel 2003.
  • Szybkie nauczenie się obsługi programu Project 2003 i nawigacji po nim dzięki zaktualizowanemu interfejsowi, wyglądającemu podobnie we wszystkich programach pakietu Microsoft Office 2003.